Saturday, March 15, 2008

Kata-Suara 3 di RA Fine Arts

Kami akan membuat persembahan di program bulanan anjuran RA Fine Arts .

15 Mac 2008

Jam 5 petang


Senarai peserta


Dr Zakaria Ali

Dr Siti Zainon

Jiwarasa

U-Wei Shaari

Chuah Guat Eng

Dewangga Sakti

Gerald Chuah

Dang Suria

No comments: